OZNAM – 12.06. 2023

Riaditeľka MŠ Batizovce oznamuje rodičom, že rozhodnutie

o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, si môžu rodičia vyzdvihnúť :

14.06. od 10,00 hod. – 15,00 hod

15.06. od 10,00 hod.- 13,00 hod.

Rozhodnutie preberú obidvaja rodičia a prebratie potvrdia podpisom.