OZNAM – ZAČIATOK ŠK.ROKA 2023/2024

OZNAM K ZAČIATKU ŠK. ROKA

Vážení rodičia, o niekoľko dní  začína nový školský rok a deti opäť nastúpia do materskej školy. Pre niektoré detičky je to prvý raz, niektoré sú tam druhý, tretí, štvrtý rok.

Na stránke srdečne vítame rodičov, ktorých deti nastúpia prvý raz, určite rozmýšľate, ako to všetko bude, ako máte svoje dieťa pripraviť a kladiete si veeeľa rôznych otázok. Na niektoré otázky nájdete odpoveď aj na našom webovom sídle www.msbatizovce.eu , kde v úvode na pravej strane máte menu a napr. v časti Triedy nájdete odpovede, ako pripraviť dieťa a čo všetko bude potrebovať k nástupu do materskej školy. To sú také prvotné informácie. Nebojte sa, ďalšie informácie hneď v prvých dňoch dostanete od pani učiteliek v triedach, kde budú Vaše detičky zaradené. Na dverách jednotlivých tried budú zoznamy detí, aby ste sa vedeli zorientovať.

A keď neviete odpoveď na niektorú Vašu otázku, to vôbec nevadí, treba sa len pýtať, komunikovať a všetko sa dozviete. Komunikácia je veľmi dôležitá.

Začiatok školského roka je 04.09. 2023, o čom boli rodičia informovaní oznamom na webovom sídle MŠ a na vchodových  dverách MŠ.

Školné 15 € sa platí vždy mesiac dopredu do 10.dňa v mesiaci. Na mesiac september a október sa platí školné naraz a to do 10.09. V októbri budete platiť na november, v novembri na december,….. Niektorí rodičia si uhrádzajú školné za polrok, resp. za celý rok, ale to je už len na Vás, aký  spôsob  si vyberiete.

Nezabudnite do poznámky pre prijímateľa napísať meno, priezvisko Vášho dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje, aby sme vedeli identifikovať platbu. 

 Číslo účtu na úhradu školného: SK77 0200 0000 0016 9084 4458

Ak dieťa do MŠ nepríde, treba ho odhlásiť do 7,30 hod. na t.č. :                                                                  MŠ –  052 7755141 alebo  ŠJ- 052 7758288.

Ohľadne výšky stravného a čísla účtu  bližšie informácie doplní vedúca ŠJ, pretože tam sa platba odvíja od toho, či dieťa bude prihlásené na desiatu, obed, resp. celodennú stravu.

ČO SI TREBA PRINIESŤ DO MŠ?

Je potrebné, aby deti mali v skrinke náhradné oblečenie:

  1. Spodné prádlo – nohavičky, slipy
  2. Tričko- krátky alebo dlhý rukáv, záleží od ročného obdobia
  3. Pančuchy, suknička, tepláky, ponožky
  4. Tašky alebo sáčky pre prípad nehody/ aby mala  do čoho p.uč. zabaliť zašpinené oblečenie alebo plachtu/
  5. Slimáčikovia  a podľa potreby aj lienky nepremokavú plachtu na postieľku
  6. Ruksak, aby si zbalili všetky potrebné veci, keď odchádzajú z MŠ domov/ hlavne v piatky, kedy si domov berú pyžamká a uteráčiky/
  7. Každé dieťa musí mať označenú tašku, v ktorej bude nosiť vypraté posteľné prádlo/je to z hygienických dôvodov/.

Deťom nedávajte žiadne sladkosti, ani žuvačky do skrinky. Všetko potrebné majú v MŠ.

Veci, ktoré balíte do škôlky, baľte spolu s deťmi, aby si ich poznali. Deťom, ukážte, akú majú značku na skrinke, pomenujte ju, opakujte to niekoľko dní, kým si ju deti neosvoja.

Do škôlky si prineste každé ráno dobrú náladu, úsmev na tvári a dôveru v pani učiteľky, ktoré sa o Vaše ratolesti postarajú ako o svoje. Ak z vás deti nebudú cítiť nervozitu, budú pokojné a budú dôverovať prostrediu, v ktorom strávia veľkú časť dňa.

Prajeme Vám ešte pekné letné dni , veľa krásnych zážitkov a relaxu s detičkami..:-) 

Môžete sa pridať k nám na internú fb stránku, ktorú nájdete pod názvom Materská škola Batizovce. Nakoľko je to interná stránka, pridávame len rodičov, popr. starých rodičov.