Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Na rozdiel od potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti, ktoré zákonný zástupca predkladá spolu so žiadosťou, písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, podľa §24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. predkladá zákonný zástupca materskej škole až po prijatí dieťaťa, a to

  • pred prvým vstupom dieťaťa do materskej školy a
  • vždy po neprítomnosti dieťaťa v materskej škole dlhšej ako päť kalendárnych dní.

Toto písomné vyhlásenie sa v praxi nazýva aj ako „vyhlásenie o bezinfekčnosti“. Vyhlásenie o bezinfekčnosti podľa § 24 ods. 8 zákona č. 35 Bezinfekčnosť sa podáva u všetkých detí, aj u predškolákov a to vždy po 5-tich dňoch neprítomnosti dieťaťa v MŠ, po prázdninách, sviatkoch , alebo po prerušení prevádzky pri 5-tich kalendárnych dňoch a nesmie byť staršie ako jeden deň.

Prosíme rodičov, aby nezabudli pri nástupe dieťaťa do MŠ doniesť potvrdené Vyhlásenie o bezinfekčnosti /týka sa to všetkých detí /.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti