Oznam pre rodičov predškolákov – 5.4.2023

Od 1.5.2023 sa dotácia na stravu pre predškolákov bude poskytovať v sume 1.40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno- vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu. Zdôraznila by som však, že neodhlásenú stravu musí zákonný zástupca uhradiť v plnej sume. Chcem poprosiť, aby ste si od mája 2023 zrušili trvalé príkazy na úhradu stravy a zmenili platbu následovne:

Poldenný stravníci suma 5 eur mesačná platba

To je desiata 0.45 eur, obed 1.10 eur réžia 0.10 eur=1.65 eur-1.40 eur dotácia= doplatok 0.25 centov na deň x 20 dní=5eur.

Celodenný stravníci : mesačná platba 12 eur

To je desiata 0.45 eur, obed 1.10 eur olovrant 0.35 eur réžia 0.10 eur=2 eura- 1.40 eur dotácia doplatok 0.60 centov na deň x 20 dní=12eur.

V prípade akýchkoľvek otázok ma kontaktujte na t.č. 0908 970 328.

Ďakujem, vedúca šk. jedálne