OZNAM- 16.09.2022

Vážení rodičia, pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 28.09. 2022, t.j. v stredu, o 16,00 hod. v sále KD.