Oznam pre rodičov predškolákov – 5.4.2023

Od 1.5.2023 sa dotácia na stravu pre predškolákov bude poskytovať v sume 1.40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno- vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu. Zdôraznila by som však, že neodhlásenú stravu musí zákonný […]

Read more →

OZNAM- 16.09.2022

Vážení rodičia, pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 28.09. 2022, t.j. v stredu, o 16,00 hod. v sále KD.

Read more →

OZNAM K ZAČIATKU ŠK. ROKA – SEPTEMBER 2022

Vážení rodičia, o niekoľko dní začína nový školský rok a deti opäť nastúpia do materskej školy. Pre niektoré detičky je to prvý raz, niektoré sú tam druhý, tretí, štvrtý rok.Na stránke srdečne vítame rodičov, ktorých deti nastúpia prvý raz, určite […]

Read more →

OZNAM – 31.08. 2022

Adaptačný pobyt určuje materská škola u novoprijatých detí z dôvodu, aby deti mali čas a priestor zadaptovať sa na úplne iné podmienky, než na aké sú zvyknuté z domu (nemusí ísť len o deti. 3-ročné, lebo častokrát majú adaptačné problémy […]

Read more →