Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Na rozdiel od potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti, ktoré zákonný zástupca predkladá spolu so žiadosťou, písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, podľa §24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. predkladá zákonný […]

Read more →

OZNAM – ZAČIATOK ŠK.ROKA 2023/2024

OZNAM K ZAČIATKU ŠK. ROKA Vážení rodičia, o niekoľko dní  začína nový školský rok a deti opäť nastúpia do materskej školy. Pre niektoré detičky je to prvý raz, niektoré sú tam druhý, tretí, štvrtý rok. Na stránke srdečne vítame rodičov, ktorých deti […]

Read more →

OZNAM – 12.06. 2023

Riaditeľka MŠ Batizovce oznamuje rodičom, že rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, si môžu rodičia vyzdvihnúť : 14.06. od 10,00 hod. – 15,00 hod 15.06. od 10,00 hod.- 13,00 hod. Rozhodnutie preberú obidvaja rodičia a prebratie potvrdia […]

Read more →

Oznam pre rodičov predškolákov – 5.4.2023

Od 1.5.2023 sa dotácia na stravu pre predškolákov bude poskytovať v sume 1.40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno- vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu. Zdôraznila by som však, že neodhlásenú stravu musí zákonný […]

Read more →

OZNAM- 16.09.2022

Vážení rodičia, pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 28.09. 2022, t.j. v stredu, o 16,00 hod. v sále KD.

Read more →

OZNAM – 31.08. 2022

Adaptačný pobyt určuje materská škola u novoprijatých detí z dôvodu, aby deti mali čas a priestor zadaptovať sa na úplne iné podmienky, než na aké sú zvyknuté z domu (nemusí ísť len o deti. 3-ročné, lebo častokrát majú adaptačné problémy […]

Read more →