Zápis do MŠ Batizovce na školský rok 2023/2024

Riaditeľka  Materskej školy v Batizovciach oznamuje rodičom, že podľa § 59 školskéhozákona 245/2008 Z.z.  zápis  detí  na predprimárne vzdelávanie na šk. rok 2023/2024 bude prebiehaťod   02. – 19. 05. 2023 .

Žiadam rodičov, aby si pred odoslaním žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ Batizovce, dôkladne prečítali Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ Batizovce v šk.roku 2023/2024 DOCX súbor , nakoľko sa bude postupovať podľa uvedených podmienok.

2 druhy žiadostí :

  1. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podaná e-mailom /je potrebné ju preskenovať, nakoľko musí byť podpísaná obidvoma rodičmi/ DOCX súbor
  2. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podaná poštou, resp. odovzdaná osobne DOCX súbor

Rodičia, ktorí už podali žiadosť v minulých školských  rokoch a ich dieťa bolo prijaté do MŠ Batizovce, nepodávajú novú žiadosť.

Rodičia, ktorí podali žiadosť v minulom školskom  roku a ich dieťa nebolo prijaté do MŠ Batizovce, podávajú novú žiadosť.