http://ms-batizovce.obecny-portal.sk ………….. na tejto doméne zverejňujeme dokumenty v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam v znení neskorších predpisov

IMG

IMG_0001

IMG_0002

IMG_0003

IMG_0004

IMG_0005

IMG_0001

IMG_0002

IMG_0006

IMG_0007

IMG_0009

IMG_0010