Aktualizačné vzdelávanie v školskom roku 2020/2021

Aktualizačné vzdelávanie sa bude realizovať v zmysle § 57 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Aktualizačné vzdelávanie sa bude odvíjať od aktuálnych zmien v legislatíve, nových zákonov a právnych noriem.

Cieľ: oboznámiť, stotožniť sa s novou platnou legislatívou, aplikovanie do praxe
Lektor: riaditeľka MŠ, psychologička SCŠPP Vysoké Tatry
Rozsah: 7 hod.
Forma aktualizačného vzdelávania : prezenčná
Program:
Február ( 3 hod.) – Profesijné portfólio PZ – učiteľa MŠ
Marec ( 4 hod.) – Zvládanie stresu v školskom prostredí, rozvoj relaxačných zručností PZ (učiteľa MŠ)

riaditeľka MŠ