Jan
17

Oznamy

Oznamujeme rodičom, že v mesiaci august 2019 bude prevádzka v MŠ prerušená. O prerušení prevádzky boli rodičia informovaní už na plenárnej schôdzi RZ v septembri 2018, aby sa mohli podľa toho zariadiť.

Začiatok prevádzky: 02.09. 2019

Začiatkom septembra 2018 nastúpili deti do materskej školy, ktorá ich privítala
v krásnom novom kabáte“. Rodičia
a okoloidúci nešetrili slovami chvály, ale
zaznela aj otázka: „Prečo to nešlo skôr?“
Treba si uvedomiť, že budova MŠ má už
57 rokov, teda si vyžadovala značné
opravy a rekonštrukcie.
A to bolo a stále je prioritou. Ide o to, aby
budova spĺňala všetky technické
a bezpečnostné parametre, ktoré
zabezpečia plynulú a bezpečnú prevádzku.
Vymenili sa okná, robila sa rekonštrukcia
kúrenia, elektroinštalácie, vodoinštalácie,
vonkajšej a vnútornej kanalizácie, komplet
rekonštrukcia suterénu- školskej jedálne
a kuchyne, dávala sa nová strešná krytina,
zrekonštruoval sa chodník, ktorý bol už
zvetraný.
Tieto všetky práce boli prioritou, aby sme
nenarušili plynulý chod prevádzky, pretože
mi isto dáte za pravdu, že ak by sa
napríklad uprostred školského roka
pokazila elektroinštalácia a prevádzka by
bola prerušená na mesiac – dva, nebolo by
to príjemné. Takže každý rok v lete, počas
prerušenia prevádzky sa v MŠ usilovne
pracovalo na zlepšení technickej úrovne
a zabezpečenia materskej školy.
Až tento rok sme mohli konečne pristúpiť
aj k estetickej úprave a to dať našej škôlke
krásne farebné „oblečenie.“ Tohto roku sa
urobilo zateplenie a fasáda z čelnej strany
a obidvoch bočných strán. Dokončenie
fasády zo zadnej strany, sokla a schodištia
je plánované v roku 2019 v letných
mesiacoch. Taktiež sa postavil altánok,
ktorý nájde svoje uplatnenie v edukačnej
a krúžkovej činnosti. Zrekonštruoval sa
kolotoč, opravila šmýkačka a natrelo sa aj
ďalšie telovýchovné zariadenie.
Z dôvodu ochrany majetku materskej školy
pred neprispôsobivými občanmi, plánujeme
v budúcom roku aj rekonštrukciu
oplotenia.
Naše veľké poďakovanie patrí pánu
starostovi a poslancom obecného
zastupiteľstva, že im záleží na tom, aby
deti z našej obce mali krásnu škôlku, ale
hlavne, aby zodpovedala všetkým technickým
a bezpečnostným požiadavkám.
A od nás učiteliek sa očakáva, aby sme
deťom vytvorili podnetné, tvorivé
prostredie, druhý domov, kde sa budú cítiť
príjemne a šťastne.

Fotka Sone Šikorskej Chalásovej.

Fotka Sone Šikorskej Chalásovej.

Fotka Sone Šikorskej Chalásovej.