Pár slov pre mamičky detí, ktoré v pondelok prvýkrát prekročia škôlkársku bránu:

Ako plynú dni a roky deti zvládnu drobné kroky, spájajú si smiešne hlásky, striháme im prvé vlásky… Často ani nevnímame, aké šťastie, že ich máme, že žijeme pekné chvíle, jedinečné, drahé, milé. Až mi z toho smutno býva, že týmto dňom budem kývať. Že prídem o rána v daždi, kým do práce beží každý a s cudzími svoj čas trávi,, pri mne sú tí moji praví… Ja sa pod perinou schúlim, svojich drobcov pevne túlim. Bojím sa, čo príde potom, keď mi za škôlkarskym plotom drobná rúčka zakýva… Ako budem zakrývať, že tam plačem ako malá a že by som všetko dala keby aspoň tento raz vedela som vrátiť čas? Je mi jasné, že to nejde, že ma ten splín časom prejde. Vlastne sa už môžem tešiť, čo nového budem riešiť. Besiedky a divadielka, isto budú sláva veľká. A rozkošné kresbičky, dojmú srdce mamičky. Milé moje kamarátky, čas materskej vám bol krátky? Odporúčam všetkým vrelo nezúfať a priznať smelo, že ten život rýchlo letí a kronika našich detí novú stranu otvára: Máme doma škôlkara!

Rodičia škôlkarov: nezabudnite na oznamovaciu povinnosť!

V septembri nastúpi do škôlky mnoho detí. Niektoré celkom po prvýkrát, pre iné to bude repríza. Niektoré deti sa už do pôvodnej škôlky po prázdninách nevrátia a namieria si to do novej.

Či už sa pripravujete na škôlkarsku premiéru, alebo vás čaká zmena škôlky, nezabudnite na oznamovaciu povinnosť voči Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorú zaviedla novela zákona o prídavku na dieťa od 1.2.2014.

Kto má oznamovaciu povinnosť?

Zákon ukladá novú oznamovaciu povinnosť rodičom tých detí, ktoré dovŕšili 3 roky po 1. februári 2014, ak nemajú zo zákona výnimku:

Osoby, ktorým bolo predĺžené vyplácanie rodičovského príspevku z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa do 6 rokov v zmysle zákona túto ohlasovaciu povinnosť nemajú. Takisto podľa zákona nemajú túto povinnosť osoby, ktoré sú s dieťaťom na materskej a súčasne počas nej ďalšie dieťa v starostlivosti dovŕši vek troch rokov

Novela sa nedotýka rodičov detí, ktoré dovŕšili 3 roky do konca januára 2014 – títo rodičia nemajú žiadnu oznamovaciu povinnosť voči úradom.

Čoho sa týka oznamovacia povinnosť?

Opatrenie ukladá povinnosť rodičom detí, ktorý dovŕšili vek 3 rokov po 1.2.2014, aby príslušný úrad informovali o tom, akým spôsobom, kde a kto sa stará o dieťa.

Ak sa na tejto starostlivosti niečo zmení, musí rodič nové skutočnosti znova oznámiť úradu. Oznamovacia povinnosť trvá až do času, kým dieťa nezačne plniť povinnú školskú dochádzku.

Separačná úzkosť pri nástupe do materskej školy

Väčšina detí prijíma zmeny s napätím. Keď sa (možno po prvý raz v živote) musia na celý deň odlúčiť od svojich rodičov, môžu pociťovať veľké obavy, neistotu a strach. Tento strach z odlúčenia od rodičov sa nazýva separačná úzkosť. Je na nás dospelých, aby sme im pomohli,  čo najskôr ju prekonať.

Typy separačnej úzkosti

Každé dieťa je iné a každé sa vyrovnáva s úzkosťou svojím vlastným spôsobom. Niektoré deti môžu zažívať až extrémne fyziologické prejavy, keď ich odlúčia od blízkych. Prejavia sa zvýšeným tepom, búšením srdca, či rapídnym zvýšením hladiny stresových hormónov.

Známe sú tri typy reakcie detí na stres z odlúčenia: aktívna, tichá a agresívna reakcia. Nie je nijakým prekvapením, že reakcia na stres u dieťaťa občas nápadne pripomína to, ako na stres reagujú tí, ktorí sa oň doteraz starali.

Rodičia, ktorí sú sami aktívni voči škôlke, v triede na pár minút zostanú aby sa priateľsky porozprávali s pani učiteľkou a zároveň tí, ktorí sa doma pozitívne vyjadrujú o materskej škole, majú spravidla deti, ktoré sa tiež aktívne vyrovnávajú so stresovou situáciou a dobre reagujú na to, keď zostanú v škôlke bez rodičov. Aj keď si pri odchode rodičov pár minút poplačú, rýchlo sa zapoja do činností a popoludní vítajú rodičov s radosťou a úsmevom.

Deti, ktorých rodičia sú menej aktívni, radšej rýchlo odovzdajú deti ráno do škôlkya ponáhľajú  sa preč, sú menej ochotné komunikovať s ostatnými deťmi a cítia sa viac odstrčené. Trvá dlhšie, kým sa upokoja, menej sa zapájajú do činností s inými deťmi a zvládanie separačnej úzkosti postupuje iba pomaly.

Deti rodičov, ktorí dávajú dokonca aj rečou tela najavo svoje vlastné obavy,  o škôlke sa negatívne vyjadrujú, alebo dokonca škôlkou strašia (no veď počkaj, toto ti v škôlke zakážu), reagujú na stres z odlúčenia veľmi emocionálne, dokonca záchvatmi zlosti a plaču. Plač je pritom dlhotrvajúci a dieťa nepociťuje úľavu, ani keď preň rodič popoludní príde. Separačná úzkosť môže byť často nezvládnuteľná a dieťa aj celý rok rok prichádza do škôlky s veľkým plačom a neochotou.

Čo robiť so separačnou úzkosťou v triede

1.Učiteľka  vysvetlí  rodičom, ako môžu svojím správaním ovplyvniť separačnú úzkosť svojho dieťaťa.

2.Učiteľka v triede vytvorí obrázkový denný rozvrh, ktorý pomôže deťom rozoznať, kedy môžu očakávať návrat rodičov.

3. Trieda  je miestom pokoja a láskavej starostlivosti.

Ako môžu rodičia svojím správaním ovplyvniť separačnú úzkosť svojho dieťaťa

Jedným zo spôsobov, ako pozitívne ovplyvniť správanie rodičov, je zorganizovať orientačný deň pre rodičov ešte pred prvým dňom ich dieťaťa v škôlke. Počas neho vysvetlite, ako by mali pristupovať k dochádzke svojho dieťaťa do škôlky. Niektorí rodičia sami nemajú dobrú skúsenosť so škôlkou a svoje negatívne predstavy a spomienky nevedomky prenášajú na svoje deti.  Môžete rodičom ponúknuť aj zopár príkladov pozitívnych vyjadrení, ktoré môžu hovoriť svojim deťom, aby ich lepšie pripravili na prvý deň v materskej škole.

Mnoho autorov sa zhoduje na tom, že deti  môžu aj doma pociťovať nestabilitu, neistotu a stres. Pritom každé dieťa túži po stabilite, pevnom dennom rozvrhu, ktorý mu dáva istotu a pocit bezpečia, daný rutinou opakujúcich sa a predvídateľných činností. Učiteľke dáva obrázkový rozvrh činností možnosť dieťaťu ukázať, v ktorej fáze dňa sa nachádza, čo bude nasledovať a kedy môže očakávať rodičov. Pre dieťa je veľmi dôležité vizuálne si spracovať, že po ranných činnostiach nasleduje pobyt vonku, po ňom obed a spánok a keď sa vyspí, prídu rodičia.

Trieda nech je miestom pokoja a starostlivosti

Začať deň pokojnými rutinnými činnosťami, ktoré deti majú rady, je cesta k dlhodobému pocitu bezpečia a istoty. Tieto pocity veľmi uľahčia dieťaťu prekonať separačnú úzkosť. Prvý z rituálov začína už pri dverách. Učiteľka privíta dieťa, skloní  sa k nemu tak aby si videli z očí do očí a s úsmevom a láskou sa mu prihovorí. Úsmev, objatie, prípadne ťapnutie si s dieťaťom dlaňou o dlaň sú prvým signálom, že sa nemusí báť.

Čo robiť, a čo nie keď dieťa prvý deň v škôlke plače (pre rodičov aj pre pedagógov)

·         Nikdy sa nesnažte dieťa podplatiť ani urobiť s ním dohodu “niečo za niečo” (dám ti toto, keď prestaneš plakať)

·         Hovorte o škôlke pozitívne a s úsmevom.

·         Zostaňte pokojní, nezvyšujte hlas.

·         Ak sa ostatné deti sťažujú na plačúce dieťa, učiteľka hovorí s nimi o tom s pochopením. My v škôlke deťom vysvetľujeme, prečo nové dieťa plače a snažíme sa ich motivovať k tomu, aby mu ukázali, čo zábavné a zaujímavé robia.

·         Učiteľka dieťaťu dáva najavo, že rozumie jeho úzkosti. (Ja viem, že plačeš preto, že ti chýba mamička. Príde, keď sa vrátime z prechádzky/naobedujeme sa, …/

·         Učiteľka pozýva dieťa k aktivitám, ale netlačí naňho, ak sa zatiaľ drží bokom. Nevypytuje sa dieťaťa podrobne, nechá ho spracovať svoje myšlienky.

Všetci spoločne, rodičia aj učiteľky, musíme byť láskaví a trpezliví, žiadna separačná úzkosť netrvá večne smiley

Milí rodičia, prečítala som si tento príbeh a myslím si, že by ste si ho mali prečítať aj vy a podľa toho sa aj riadiť.

Neznámy muž sa prihovoril 8 ročnému dievčatku. Chcel ju zlákať, aby si k nemu sadla do auta. Dievčatko sa snažilo ignorovať tohto neznámeho pána, keďže mama jej stále hovorievala, aby sa nerozprávala s neznámymi ľuďmi. Keď muž videl, že dievčatko nereaguje, vymyslel si, že pozná jeho mamu, a práve ona ho poslala po ňu. Tvrdil jej, že jej mama mala vážnu nehodu a  matka ho poprosila, aby ju vyzdvihol a priniesol k nej do nemocnice.

Zrazu sa dievčatko spýtalo neznámeho muža na heslo. Muž zostal v pomykove. Dievčatko neváhalo ani chvíľu a začalo utekať preč.

Mama a jej dcérka mali medzi sebou dohodnuté heslo. Bolo to presne pre prípad, ak by matka raz jedného dňa z nejakého vážneho dôvodu poslala niekoho pred školu pre svoju dcérku. Mať s deťmi dôverné tajnosti má naozaj význam. Možno práve toto heslo jej zachránilo život.

Milí rodičia!

Dovoľujem si dať Vám do pozornosti tento informačný list. Jeho úlohou je pomôcť  Vám ale aj nám. Predovšetkým však nášmu novému škôlkárovi, Vášmu dieťaťu. Obvykle je ťažké nájsť dostatok času na vysedávanie a počúvanie dobre mienených rád od učiteliek Vašich detí a nám učiteľkám zas nevyhovujú rozhovory o Vašich maličkých medzi dverami.

Rada by som teda touto cestou pomohla preklenúť Vašim deťom,Vám aj nám toto náročné obdobie.

V prvom rade si položte otázku:“ Je moje dieťa pripravené a schopné ísť do materskej školy?“Hľadajte spoločne odpovede na tieto otázky:

 • Komunikuje moje dieťa?
 • Rozpráva zrozumiteľne?
 • Má primeranú slovnú zásobu?

Dieťa nemusí mať v tomto veku bohatú slovnú zásobu,reč sa rozvíja postupne,deti majú dokonca tendenciu rozprávať len naozaj to čo potrebujú,hoci v hlavičkách toho majú oveľa viac.

Rečou dieťa vyjadruje svoje biologické potreby,ktoré sú v tomto veku najdôležitejšie:

„Treba mi cikať“.„Som hladný“.„Som smädný.“

Keď dieťa nekomunikuje alebo komunikuje len s Vami,adaptačný proces bude náročnejší. Nič vážne sa však nedeje,len musíme byť trpezliví.Aj my aj Vy.

Ďalšie otázky pre Vás:

 • Vie si moje dieťa samostatne obuť papučky?
 • Obliecť aspoň jednu ponožku či nohavičky /slipy/ ?
 • Vie sa samostatne napapať?

Ak vie je to výborné. Ak nevie, nič sa nedeje. Musíme ho to naučiť.AJ MY aj VY. Predstavte sa sami seba ako ste doma so svojim dieťaťom. Idete von. Ideme sa obliekať. Zoberieme jednu mikinu, jedny topánky, prípadne vetrovku, čiapku a hotovo. Predstavte si náhradnú mamu v materskej škole. Zoberie 20 alebo 24 mikiniek. vetroviek, čiapok, topánok….Preto sa deti musia učiť byť samostatné! Tu potrebujeme spolupracovať a ťahať spoločne za jeden koniec.

Musíte byťtrpezliví a vydržať aj keď Váš miláčik bude pri obliekaní protestovať, vrieskať a hádzať sa o zem.KĽUD! Vydržať! Sme dospelí či nie?!To isté je s papaním. Nechceme aby dieťa bolo hladné. Ak nevie držať lyžicu, budeme ho to učiť. Ak však nevie prežúvať a prehĺtať tuhú stravu,lebo ju jedlo mixovanú (často sa stretávame s týmto javom) bude hladné. Zase je samozrejme ľahšie zvládnuteľné nakŕmiť jedno dieťa ako 20 detí .Nechávajte deti doma papať samostatne. Dajte im na to dostatok času a nehnevajte sa ak urobia neporiadok.

Otázky:

 • Ako obliekam svoje dieťa do MŠ?
 • Aké papučky som mu kúpil?
 • Čo mu dám na obutie?

Možno sa Vám zdá, že preháňam,ale verte tomu, že vhodné obutie a oblečenie Vášho dieťaťa je veľmi dôležité aj preňho aj pre nás. Tu mi dovoľte poradiť a pomôcť Vám z praxe. Dieťa potrebuje v prvom rade voľné a nenáročné oblečenie. Tepláčiky samozrejme aj na prezlečenie, normálne tielko, tričko či už s dlhým alebo s krátkym rukávom podľa potreby. Oblečenie plné gombíkov, zipsov a patentov ,môže byť síce pekné ale absolútne nepraktické. Všetky deti sú krásne a nemusia mať ani to najmodernejšie oblečenie. Vaše deti sa budú oveľa lepšie a šťastnejšie cítiť v oblečení, ktoré postupne zvládnu aj samé. Chceme predsa aby sa z nich stali samostatní a sebavedomí jedinci, ktorí sa nemusia trápiť s jedným nezvládnuteľným gombíkom a čakať kým sa pani učiteľke uvoľnia ruky a príde ho poobliekať. Papučky by mali byť dostatočne veľké a na celú nohu. Nevhodné sú našuchovačky, šlapky a tiež papuče s prackami. Samozrejme výnimkou je ortopedická obuv.

Obutie von. Pozerajte predpoveď počasia. Nestane sa Vám tak, že do slnečného dňa obujete dieťaťu celé nevzdušné topánky alebo do daždivého sandále. Taktiež si radšej do skrinky zaveste oblečenie aj teplejšie aj letné. Stáva sa totiž často, že musíme deťom zháňať oblečenie z našich starých zásob v MŠ, lebo inak by nemohli ísť von.

A najdôležitejšie nakoniec.

Otázky:

 • Rozprávam sa s dieťaťom o materskej škole?
 • Vysvetlil som mu ,prečo ide do materskej školy?
 • Zvládnem ja sám (sama) odchod dieťaťa do kolektívu?

Najdôležitejšie otázky som nechala na koniec. Na to aby Vaše dieťa zvládlo  odlúčenie od rodičov od rodiny, musí byť v prvom rade psychicky a fyzicky zrelé. Odborníci presne stanovili toto obdobie na vek 3 rokov. Prikláňam sa k tomuto názoru a z praxe viem ,že čím sú deti mladšie, tým ťažšie preklenú toto prelomové obdobie. Buďme empatickí a vžime sa do detskej dušičky. Od narodenia sú deti pri maminke a ockovi, pri blízkych členoch rodiny, ktorí sú tu len a len pre nich. Deti sú v prípade harmonickej rodiny / nemusí to byť ani kompletná rodina..slobodné matky, rozvedené nemusia byť výnimkou/ ,  šťastné a spokojné. Majú všetok Váš čas a pozornosť. Prídu do kolektívu kde je 20 -24 takých detí ako sú ony. Všetky potrebujú citlivý,milý  prístup, pozornosť, pomoc, pohladenie, popestovanie. V materskej škole majú však všetky tie deti, Vaše deti iba jednu náhradnú maminku. Maminku pre všetkých. Je  veľmi ťažké zvládnuť toto všetko aj pre nich, aj pre nás, aj pre Vás. Zvládneme  to,nebojte sa! Postupne trpezlivo,bez negatívnych emócií.

V prvom rade je dôležité, aby ste dieťa nestrašili rozprávaním typu:“Veď počkaj v škôlke budeš musieť, toto, tamto….!“ Absolútne nevhodné je sa tomu nadmieru venovať a stále sa dieťaťa vypytovať, či sa do škôlky teší a podobne. Nie! Odchod do škôlky musíte dieťaťu vysvetliť ako normálny prirodzený jav, ktorý je pokračovaním a postupom v ďalšom jeho živote. Nie nejakou tragédiou. Skrátka: „Vieš,ja teraz budem chodiť do práce, medzi ujov a tety, ty budeš chodiť do škôlky medzi detičky.“  Viac sa  k tomu nevracať ,neprplať sa v tom.

Ďalšia vec, ktorú treba zvládnuť bez emócií, je rozlúčka v chodbe MŠ.

Doporučujem si dať poslednú pusinku a objatie pred dverami do budovy MŠ, nie pred dverami do triedy. V chodbe dieťa už len prezliecť, zakývať, šup do triedy…..a odchod preč.

Okamžite ako začnete dieťa objímať a pusinkovať pred vstupom do triedy, stane sa jediná vec, zhoršíte jeho vstup do triedy na 100%.Vy si vlastne viažete dieťa ku sebe. Viete si predstaviť ako sa musí Vaša ratolesť cítiť, keď ide od maminkiných pusiniek alebo ocinkovho náručia do triedy  plnej detí, kde je pre všetkých len jedna mamina? Na začiatku ešte len cudzia osoba? Ďalšia chyba, ktorej sa často dopúšťame, je ranné debatovanie medzi dverami. Čím dlhšie ste ráno s dieťaťom v kontakte, tým viac času má premýšľať nad tým, čo urobiť, aby zvrátilo situáciu. Zvyčajne sa pustí do plaču a ujde z triedy. Ak potrebujete učiteľke niečo povedať, zaklopte na dvere ešte pred tým, ako máte dieťa pripravené do triedy. Počas prezliekania informujte učiteľku o veciach, ktoré považujete za dôležité …napr. o zhoršenom zdravotnom stave, či domácom úraze. Sú to veci, ktoré potom zabránia zbytočným problémom.

Ak netreba, radšej rýchlo dieťa, s ktorým ste sa už rozlúčili, prezlečte, prezujte, dajte do triedy!

Toto všetko čo som Vám milí rodičia napísala, je len zlomok toho, čo nás čaká, ale verím, že ak tieto moje praktické rady budete aspoň trošku brať vážne, veľmi to pomôže hlavne Vášmu dieťaťu, ale aj Vám a nám.

Ďakujem, že ste si tento dokument prečítali.

A vopred Vám ďakujem za dobrú spoluprácu.

LIST PRE MAMINKU A OCINKA

Už som sa stal(a) škôlkarom a dokážem sa s pomocou dospelého obliecť, obuť, umyť a učesať, vypýtam sa na WC, sám sa najem lyžicou. Nastal čas, kedy sa chcem naučiť ešte viac a dokážem to bez vás za pomoci mojich pani učiteliek, ktoré mi vás na určitý čas nahradia.

A teraz vás zoznámim s mojou materskou školou:

 • MŠ sa otvára o 630 a zatvára o 1600 hod. Privádzajte ma sem včas, najneskôr do 800 hod.  Keď to bude potrebné (náhodou zaspíme, pôjdem na vyšetrenie), nezabudnite to oznámiť do 730 hod. mojim pani učiteľkám, aby ma s kamarátmi čakali a to na tel. č. 052 77 55141.
 • V šatni mám svoju skrinku na uloženie osobných vecí a prezuviek (papuče alebo topánky bez suchého zipsu, aby nevytrhávali koberec). Nevyhovujúce sú pre mňa šlapky, lebo nie sú bezpečné. Keď ma budete sprevádzať do triedy, vždy sa vyzujte alebo použite návleky.
 • Čo do materskej školy potrebujem:
  • prezuvky a pyžamo označené menom
  • od 5 do 6 rokov telocvičný úbor (plátenné vrecúško, biele ponožky, biele tričko s krátkym rukávom, krátke bavlnené nohavice – všetko označené mojim menom)
 • Čo do materskej školy priniesť nemusím:
  • hrebeň
  • uterák
  • posteľnú bielizeň (znečistenú vám prinesiem v taške, aby ste mi ju oprali, vyžehlili a ak treba opravili a rovnakým spôsobom odovzdali mojej pani učiteľke.
 • Občas sa stane, že do materskej školy si budem chcieť vziať niečo nevhodné (sladkosti, peniaze, maminkin rúž, lak na nechty, drahé hračky a pod.), ktoré môžu mne alebo mojim kamarátom ublížiť. Vtedy rešpektujte rady a odporučenia mojej pani učiteľky.
 • Ak som pre chorobu nenavštevoval/a MŠ, odovzdajte mojej pani učiteľke potvrdenie lekára o tom, že som už zdravý/á.
 • Medzi kamarátov ma vždy privádzajte len zdravého a čistého, aby som neohrozil ich zdravie (vodový a biely soplík nikomu neublíži, ale so zeleným alebo žltým  ma zaveďte k lekárovi). Pravidelne mi kontrolujte vlasy, obliekajte ma primerane ročnému obdobiu a počasiu (lepšie sa budem cítiť vo voľnejšom športovom oblečení, pretože veľa času trávim hrami a pobytom vonku). Ak sa mi stáva, že sa ešte pocikám, pripravte mi do skrinky náhradné oblečenie a na ležadlo gumený chránič matraca.
 • Každý mesiac mi uhraďte do 10.- tého na nasledujúci mesiac stravu a ak ešte nie som predškolák, aj na úhradu pobytu v materskej škole. Dbajte, prosím, na to, aby ste tento termín dodržali.
 • V šatni je aj nástenka, ktorá slúži na dôležité oznamy. Venujte im, prosím, pozornosť, aby ste vedeli, kedy pôjdeme do divadla, kedy je materská škola zatvorená a pod. Ak niekedy bude potrebné priniesť do materskej školy peniaze, vložte presnú sumu do obálky s menom a odovzdajte mojej pani učiteľke.
 • Na uľahčenie môjho vstupu do materskej školy pani učiteľky pre mňa pripravili adaptačný program – doprajte mi čas, aby som si zvykol/zvykla.
 • Niekedy sa môže stať, že sa budete chcieť s pani učiteľkami porozprávať o tom, ako sa mi v kolektíve darí, čo všetko zvládnem, aký som ku kamarátom a pod. Dohodnite si s nimi stretnutie a nikdy nezačínajte takýto rozhovor v prítomnosti iných ľudí, detí a najmä mňa /konzultačné hodiny/.
 • Ak v niektorý deň do MŠ neprídem, nezabudnite ma odhlásiť zo stravy minimálne deň vopred (osobne, telefonicky) v školskej jedálni na tel.č.: 77 588288 , alebo ráno v ten deň, kedy do MŠ neprídem a to do 7,30 hod Ak som viac dní do škôlky nechodil/a, najneskôr deň pred mojim nástupom ma znovu prihláste v ŠJ.. V prípade jubileí a osláv mi nenoste do MŠ  epidemiologicky rizikové požívatiny ako cukrárske výrobky (koláčiky, torty a i.) a ani žiadne sladkosti(cukríky, keksíky a i.).
 • MŠ sa z dôvodu bezpečnosti o 830 zamyká, preto keď ma prídete prevziať použite zvonček pri vchodových dverách. Teta upratovačka  Vám otvorí dvere. Vojdite do šatne a počkajte na mňa. Pri vchádzaní dvere zatvorte, aby sa do budovy nedostali cudzí ľudia.

Váš syn, dcéra

Návštevnosť: (2 741)