SKM_C22719061409380

Prvá etapa (Zadanie) (2) (1)

SKM_C22718070211120

Výzva na predloženie ponúk

V prílohe cenová ponuka na rekonštrukciu elekroinštalácie a vodoinštalácie

Vyzva na cenovu ponuku