"Morena, morena kde si prebývala?

Tam hore,  tam hore, v tej tmavej komore.

Čo si tam robila? Mlieko som mútila.

Kdeže je to mlieko? Vrany ho vypili.

Kdeže sú tie vrany? Na suchom konári.

Kdeže je ten konár? Chlapi ho odťali!"

Týmito slovami sme vyprevádzali zimu a vítali jar prostredníctvom vynášania Moreny, jedného z najkrajších ľudových zvykov, aké máme. Nakoľko sme škôlka zameraná na regionálnu výchovu, snažíme sa u detí prebúdzať záujem o tieto nádherné ľudové zvyky a tradície.

Najväčšiu radosť z hádzania Moreny do potoka mali určite naše najmenšie deti, ktoré to videli prvýkrát, ale aj pre ostatné deti to bol veľký zážitok….Dúfame len, že tá jar už naozaj čoskoro príde!!! :)

Návštevnosť: (705)