Jún
18

OZNAM

Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom, ktorí si podali žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, že rozhodnutie o prijatí , resp. neprijatí dieťaťa, si môžu vyzdvihnúť v MŠ a to v dňoch 27. a 28.06. 2018, v čase od 9,00 hod. do 11,30 hod.

Návštevnosť: (516)