Archive for Jún, 2018

Jún
18

OZNAM

Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom, ktorí si podali žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, že rozhodnutie o prijatí , resp. neprijatí dieťaťa, si môžu vyzdvihnúť v MŠ a to v dňoch 27. a 28.06. 2018, v čase od 9,00 hod. do 11,30 hod.

Prosíme rodičov, aby svoje deti zo stravy na mesiac jún odhlásili najneskôr do 26.06.2018.

Posledné 3 školské dni, (27.-29.06.) sa už odhlásiť zo stravy nedá.

V prípade choroby si môžete prísť pre jedlo do obedára.

Ďakujem
Andrea Janačková
vedúca školskej jedálne