Archive for 2018

Jún
18

OZNAM

Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom, ktorí si podali žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, že rozhodnutie o prijatí , resp. neprijatí dieťaťa, si môžu vyzdvihnúť v MŠ a to v dňoch 27. a 28.06. 2018, v čase od 9,00 hod. do 11,30 hod.

Prosíme rodičov, aby svoje deti zo stravy na mesiac jún odhlásili najneskôr do 26.06.2018.

Posledné 3 školské dni, (27.-29.06.) sa už odhlásiť zo stravy nedá.

V prípade choroby si môžete prísť pre jedlo do obedára.

Ďakujem
Andrea Janačková
vedúca školskej jedálne

Apr
02

Oznam

Riaditeľka MŠ v Batizovciach oznamuje rodičom, že zápis detí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2018/2019 sa uskutoční v dňoch od 02.- 31.05. 2018 v čase od 07.00 hod. do 15.00 hod. Žiadosť pre dieťa si rodičia vyzdvihnú v MŠ Batizovce.
Rodičia, ktorí už podali žiadosť v minulých šk. rokoch, nepodávajú novú, len svoje dieťa prihlásia u tr. učiteliek.
Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti od troch rokov. Pri prijímaní do MŠ sa uprednostňujú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, detí s odloženým začiatkom školskej dochádzky a s dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky.
V prípade voľnej kapacity môžu byť prijaté aj deti od dvoch rokov, ktoré majú osvojené základné hygienické a sociálne návyky.
Žiadame rodičov, aby termín zápisu dodržali, nakoľko podľa počtu prihlásených detí sa plánuje počet tried v školskom roku 2018/2019.