Archive for Marec, 2017

Karneval zbožňujú veľkí , aj malí a my sme si ho v našej škôlke užili, ako sa patrí. Krásne farebné masky, hudba, tanec a súťaže vyčarovali úsmevy a dobrú náladu!


Aj v tomto šk. roku  spolupracujeme so ZŠ v Baticzovciach . Dňa 8. februára navštívili naši predškoláci triedu prváčikov. Zúčastnili sa na hravej hodine, kde si pani učiteľka preverila, či sú už pripravení na vstup do ZŠ. Naše detičky sa do školy veľmi tešia, úlohy zvládali na výbornú. :-)