Archive for November, 2016

Vážení rodičia,
v MŠ sa zvýšila chorobnosť detí a dôvod vidíme aj v tom, že niektorí rodičia dávajú do kolektívu choré alebo nedoliečené deti. Aj napriek upozorneniu učiteliek, dieťa donesú do MŠ. Je to nerešpektovanie Školského poriadku.
Materská škola je kolektívne zariadenie a preto treba prihliadať na práva všetkých detí. Je to nefér voči deťom, ktoré prídu po chorobe do MŠ, majú oslabenú imunitu , takže je vysoká pravdepodobnosť, že opäť ochorejú. Infikovaním od chorých detí sú ohrození aj zamestnanci MŠ.
Argumentovanie, že je to alergia neobstojí. Pri alergii sú soplíky číre, ak má dieťa zápal alebo bacila, soplíky sú žlté alebo zelené. Tu je potrebné liečenie antibiotikami a kľudový režim doma.
Ak učiteľka zistí, že zdravotný stav dieťaťa nie je vhodný na prijatie do MŠ, ODMIETNE prijať dieťa od rodičov a dieťa príjme len na základe lekárskeho potvrdenia, v ktorom bude uvedené, že dieťa je zdravé a môže navštevovať MŠ.
Neprítomnosť dieťaťa v MŠ, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca, vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa, alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára.
Organizmus dieťaťa sa s chorobou vyrovnáva horšie, a preto je potrebné nastaviť dieťaťu správnu liečbu hneď na začiatku a dopriať mu dostatok času na zotavenie.
Mnohé mamy však chorobu svojich detí podceňujú a neváhajú poslať ich prechladené do škôlky. A tu nastáva naozajstný problém. Nie je nič horšie, ako nakazené dieťa v kolektíve iných detí.
Zrejme každá mama pozná prípad, kedy jej dieťa prinieslo zo školy alebo škôlky chorobu. Stačí jedno nakazené dieťa v kolektíve a lavína chorôb sa môže začať sypať.
Aj lekári sa zhodujú na tom, že ak na dieťati rodič spozoruje nejaké známky ochorenia, dieťa by malo zostať doma. Lenže často sa stáva, že rodičia najskôr akože skúšajú – či a ako sa rozvinie začínajúca choroba dieťaťa.
Choré dieťa patrí do postele!
Takíto rodičia by si však mali uvedomiť dôležitú vec, a to – že ak dajú choré dieťa do kolektívu, neškodia len ostatným deťom, ale najmä tomu svojmu. Ak už totiž v sebe má nejaký vírus, tým, že nezostane doma, mu spôsobujete len väčšie trápenie a väčšiu záťaž na organizmus.
Choroba potom prebehne ťažšie, oveľa horšie a dlhšie bude aj zotavovanie sa. Dieťa by malo nastúpiť späť do kolektívu až v prípade, že nemá žiadne ťažkosti ani príznaky choroby.
Na zamyslenie! Ak chcete poslať svoje choré dieťa do škôlky či školy, skúste si najskôr úprimne spomenúť, ako sa cítite vy sami, keď ste chorí, keď sa vám ani z postele nedá vstať a každý pohyb je pre vás utrpenie. A uvedomte si, že aj vaše dieťa bolí hlava, trápi ho upchatý nos a stekajúce hlieny, kašeľ, možno má aj zvýšenú teplotu a vy napriek tomu chcete, aby normálne fungovalo v procese škôlky, kde sa musí hýbať a sústrediť?
Na strane zdravých je aj zákon.
Podľa paragrafu 24 zákona č. 355 / 2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia môže byť dieťa umiestnené v predškolskom zariadení len v prípade, že je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve, neprejavuje príznaky prenosného ochorenia, nemá nariadené karanténne opatrenia. „Prevádzkovateľ zariadenia je povinný
a) zabezpečiť, aby skutočnosť, či zdravotný stav dieťaťa umožňuje jeho prijatie do zariadenia, zisťovala každý deň zodpovedná osoba pred prijatím dieťaťa do zariadenia,
b) zabezpečiť, aby osoba zodpovedná za každodenné prijímanie detí do zariadenia prijala dieťa podozrivé z ochorenia iba na základe vyšetrenia jeho zdravotného stavu ošetrujúcim lekárom,
c) zabezpečiť izoláciu dieťaťa od ostatných detí, ak dieťa počas dňa prejavilo príznaky akútneho prenosného ochorenia, dočasný dohľad nad ním a informovanie zástupcu dieťaťa.“
Môžete to riešiť v škôlke – ste v práve. Ak viete, že niektoré dieťa je choré, upozorníte na to tr. učirteľku.
Niektorí rodičia zodpovednosť a často aj samotné príznaky stále podceňujú a svoje deti aj napriek problémom umiestňujú naďalej do škôlky.
Aj odborníci však odporúčajú nechať dieťa doma, aby oddychovalo a v kľudovom režime sa vyliečilo. Pri chrípke začnú ťažkosti ustupovať do štyroch až 5 dní, celkové zotavenie si vyžaduje minimálne týždeň.
Ak ste sa teda stretli s tým, že do škôlky opakovane dávajú rodičia svoje choré deti, skúste to riešiť s učiteľkami. Zdravé dieťa je totiž v práve.