Archive for Máj, 2015

Máj
12

Deň Zeme

Dňa 22.apríla privítali deti v triede lienok rodičov a ostatných členov rodiny na tvorivých dielňach „Deň Zeme“ . Krátkou prezentáciou sme si overili poznatky o veku Zeme , o obdobiach, ktorými prešla, ako vznikol život pretrvávajúci dodnes. Prezentáciu deti spestrili básňami a piesňami, ako sa k našej Zemi správať. Neoddeliteľnou súčasťou života na Zemi je separovanie odpadu a práve recyklovateľný materiál sme počas dopoludnia usilovne pretvárali – môžeme povedať, že úspešne. Preložili sme spoločne príjemné chvíle, tešíme sa , že medzi nás nabudúce zavítajú aj ďalší rodičia.