Archive for December, 2014

Dorotka je naša nová veselá kamarátka, ktorá nám priniesla malý pomikulášsky darček –

divadielko „O čertovi a Katke“ . Divadielko bolo plné pekných postáv a hlavne také veselé, že sme sa

až za bruchá chytali od smiechu. Všetci sme sa zabavili, z divadielka poučili a Dorotku s jej kamarátmi

z našej materskej školy vyprevadili.