Archive for Jún, 2014

Predškoláci sa aj tento rok rozlúčili so svojou materskou školou vo veľkom štýle. Po rozlúčke s rodičmi v penzióne Šafrán nasledovala rozlúčka v obci s pánom starostom, pánom prednostom a pani vedúcou MKS. Nezabudli sa rozlúčiť ani so zamestnancami materskej školy a s mladšími kamarátmi. Vyvrcholením bol pirátsky večer, počas ktorého sa premenili na odvážnych a statočných pirátov. Vyrobili si vlastné šatky, vlajku, a s veľkou vervou sa pustili do plnenia úloh, ktoré mali z nich spraviť ozajstných pirátskych hrdinov. K objaveniu pokladu im pomohla mapa, ktorú im poslal Jack Sparrow , no cesta k pokladu nebola celkom jednoduchá. Piráti sa museli popasovať s rôznymi úlohami na preverenie ich sily, odvahy, rýchlosti, ale aj múdrosti. Nakoniec ho však objavili a ich očká sa rozžiarili. Nasledovala opekačka, lebo piráti po namáhavých úlohách poriadne vyhladli! Pri obhliadke okolia materskej školy /hľadali možných nepriateľov/, natrafili na ozajstného Jacka Sparrowa, ktorý ich následne pri zložení pirátskeho sľubu premenil na naozajstných, pravých, nefalšovaných pirátov. Každý pirát dostal certifikát a medailu z ozajstného zlata . Pri ohni si spoločne zaspievali a oslávili tak ukončenie krásneho večera. Domov odchádzali so spokojným úsmevom a množstvom nezabudnuteľných zážitkov v srdiečku…

Pri príležitosti blížiaceho sa Dňa detí sme navštívili skutočný raj všetkých drobcov – Viviland. Hneď po príchode sa deti rozpŕchli na všetky strany a užívali si hojdačky, šmýkaľky, preliezačky, zahrali futbal či basketbal, poskákali na trampolíne a dosýtosti sa vyašantili. Krátku pauzu využili na malé osvieženie a už aj boli opäť v teréne J.  Do poslednej minútky si vychutnávali bezstarostné a veselé chvíle s kamarátmi. Teta im zabalila aj malé darčeky, ktoré deti potešili a preto jej pekne poďakovali a sľúbili, že jej pošlú obrázky, ktoré nakreslia. Zobrazia na nich to,  ako sa vo Vivilande cítili dobre…

Dňa 26.5.2014 sa deti našej Materskej školy zúčastnili na zdravotníckej prehliadke, ktorú organizuje Červený kríž pod názvom "Evička nám ochorela" . Zúčastnené deti súťažili a realizovali  úlohy,ktoré súviseli s poskytovaním prvej pomoci a inou zdravotnou tématikou. Deti boli veľmi šikovné a nerobilo im problém rozoznať liečivé bylinky, pomenovať časti tela, definovať z čoho sa skladá krv, ako privolať pomoc, či správne si vyčistiť zúbky. Za svoju snahu si zaslúžili diplom, malý darček a sladkú zmrzlinku .