Archive for Máj, 2014

Každý deň sa rodia deti, ktoré pravdepodobne nikdy nespoznajú všetko, čo je pre nás
samozrejmosťou. Niektoré sú nútené pracovať už od najútlejšieho veku, kedy by sa mali
hrať a učiť, iné nemôžu kvôli vojne vyrastať vo vlastných rodinách. Mnohé deti vo svete
nemajú dostatok jedla ani svoj domov. V tomto veľký kus práce robí aj UNICEF. Naša MŠ je zapojená do projektu UNICEF-u„Škola priateľská k deťom.“
Deti však majú svoje práva , ktoré je potrebné poznať a dodržiavať na celom svete ,v
každom štáte. V edukačnej činnosti sa celý mesiac máj venujeme Deklarácii práv dieťaťa. Každé dieťa má právo na starostlivosť, bezpečné prostredie, vytvorenie podmienok pre zdravie a pod. Pripravili sme pre deti viacero zaujímavých akcií s ľuďmi, ktorí sa tiež starajú o to, aby mohli vyrastať v zdravom a bezpečnom prostredí. Zoznámili sa s prácou záchranárov, policajtov a hasičov.

Hasiči z Batizoviec pripravili pre deti pútavú ukážku vybavenia požiarnej zbrojnice, čo zaujalo najmä chlapcov a všetci chú byť hasičmi, keď budú veľkí.

Zbrojnicu sme navštívili aj počas odberu krvi, kedy nám sestričky a pán doktor vysvetlili, prečo niektorí ľudia darujú svoj krv.

Zorganizovali sme si aj „Deň veselých zúbkov“, kde si deti upevnili poznatky o správnom čistení zúbkov.  Tieto informácie boli pre deti pútavým spestrením a dozvedeli sa veľa nových a zaujímavých informácií J

 

 

Nakoľko naša materská škola patrí medzi „Školy priateľské k deťom“, zapájame sa do rôznych aktivít a projektov, ktoré organizuje UNICEF. Naposledy to bol Týždeň modrého gombíka, počas ktorého deti zbierali peniažky pre kamarátov do ďalekej Afriky. Naše deti vedia, že život v Afrike je iný ako u nás a že nemajú hračky a oblečenie, ale ani čistú vodu. Výťažok z predaja poputuje práve na zabezpečenie čistej pitnej vody. Všetkým rodičom, ktorí prispeli a na túto akciu, ďakujeme!!!