Archive for August, 2013

 

 

Milí rodičia, milé deťúrence!

 

Kolektív našej materskej školy sa na všetkých teší

 

 

dňa 2.9. 2013 od 6.30 h

 

„Dovidenia milá škôlka, my už nie sme malí…preč sú chvíle, keď sme všetci poobede spali….“

 

Všetko má svoj koniec  a pre nás,  17-tich predškolákov skončili detské škôlkarske časy – veď od septembra budeme prváčikmi.  So svojou materskou školou  sa trebalo pekne rozlúčiť  a poďakovať  všetkým, ktorí sa o nás  počas pobytu v MŠ starali. Rozlúčka sa začala indiánskym večerom, kde sme spoločne s pani riaditeľkou a všetkými pani učiteľkami prežili krásny večer.  O pár dní na to nás v obradnej miestnosti privítal pán starosta s pani riaditeľkou, aby nám  rozdali osvedčenia o ukončení pobytu v MŠ. Potešil nás milý program, ktorý  nám pripravili mladší kamaráti z materskej školy.  Tablo, z ktorého sa tento rok usmievalo 17 indiánov – nás predškolákov – sme odniesli  pred obecný úrad, aby nám ho tam umiestnili. Privítal nás pán starosta a pán prednosta, ktorým sme čo to zanôtili a veru sa to aj oplatilo, keďže sme odtiaľ odchádzali so sladkým prekvapením vo vrecku. V materskej škole sme poďakovali všetkým, ktorí majú zásluhu na tom, že z nás vyrástli šikovní, na školu pripravení  predškoláci – pani riaditeľke, pani učiteľkám a celému personálu našej materskej školy. Predviedli sme im milý program a veru sa v nejedných očkách zatrblietala slzička dojatia. Krásny program a darčeky nám však pripravili aj naši kamaráti z malej a strednej triedy, ktorí nám budú tak veľmi chýbať! O pár rôčkov sa však uvidíme v škole J. Na záver nás čakala rozlúčka v Šafráne, na ktorú sme pozvali aj našich rodičov. Bola to skvelá zábava. Čakalo na nás množstvo  prekvapení – torta, šampanské, balóny, tanec  a to bolo veru čosi pre nás!  Rodičov sme potešili pekným programom a potom sme sa už mohli rozlúčiť a vybrať sa za prázdninovými zážitkami!

„ Zbohom škôlka, lúčime sa, zbohom krásny detský čas, zbohom milí kamaráti, už odchádzame od vás!“

 

Nech sa vám darí, predškoláci!!!!