Archive for Júl, 2013

Júl
07

Príhovor

Príhovor

 

Vážení rodičia ,

končí sa školský rok  2012/2013   a my budeme rekapitulovať. Je to čas relatívne krátky, ale udialo sa toho veľmi veľa. Zrealizovali sme všetky naplánované aktivity, ba ešte niektoré aj navyše, so spokojnosťou Vašou, ale  aj našou. Je zákonité, že pri takomto počte detí nemôžeme uspokojiť každého, ale našou snahou bolo vytvoriť deťom príjemné prostredie, v ktorom sme napĺňali detské sny. Určite bez Vašej pomoci by to bolo ťažšie. Ďakujem Vám, že ste boli trpezliví, ústretoví a mali záujem o spoluprácu. Veľmi si ceníme dobrú komunikáciu s Vami a ochotu pomôcť.

V našej výchovno-vzdelávacej činnosti nám išlo predovšetkým o to, aby deti, ktorým o chvíľu začína povinná školská dochádzka, boli na školu kvalitne pripravené, mali radosť z nových poznatkov a prejavovali záujem o nové informácie. Dúfame, že sa nám to podarilo a že prechod  od hravého učenia k novým formám práce deti zvládnu bez väčších problémov. Záleží aj na vás – rodičoch, ako usmernite prvé kroky vášho dieťaťa, ktoré ho povedú do školy. Verím, že dokážete spolu prekonať každú prekážku

 

Ďakujem celému kolektívu materskej školy za zodpovedné plnenie si úloh a  za prácu navyše. Dávali Vašim deťom lásku, bezpečie, istotu, porozumenie. Vzdelávali, vychovávali, počúvali a komunikovali,  aby ste Vy mohli spokojne pracovať a zabezpečiť rodinu.

Všetky deti sú úžasné, plné radosti a elánu do života. Chcú toho veľa vidieť a počuť. Očakávajú od všetkých okolo lásku, cit a porozumenie.. Majte svoje  srdcia otvorené, lebo kto robí svoju prácu s otvoreným srdcom, bude odmenený tým najkrajším darom – detským úsmevom.

Využite čas prázdnin na malé zastavenie sa, zabávajte sa, využite každú voľnú chvíľku na to, aby ste ju prežívali spolu so svojimi deťmi.

Želám Vám k tomu veľa slnečných dní pokropených drobným dáždikom  veselosti, pokoja a lásky.

 

                                                                                    riaditeľka MŠ