Archive for Október, 2012

Október je Mesiacom úcty k starším, preto sme sa rozhodli poďakovať a potešiť našich starých rodičov milým prekvapením. Pozvali sme ich k nám do materskej školy, kde sme im zaspievali, zatancovali a zapojili ich do súťaží. Najstaršia babička, ktorá má 78 rokov, nám porozprávala, ako sa kedysi deti hrali a trávili svoje voľné chvíle a spoločne sme si zaspievali aj niekoľko batizovských pesničiek. Bolo nám spolu veľmi príjemne a ani sa nám nechcelo rozlúčiť. Nakoniec sme ich však veľkým božtekom vyprevadili a už teraz sa tešíme, kedy ich budeme môcť opäť potešiť nejakým milým programom.
V nedeľu 21.10. sme vystupovali s  programom aj v sále kultúrneho domu a potešili tak aj ostatných starších obyvateľov našej obce.

Vážené staré mamky a vážení dedkovia !

Ľudský život predstavuje veľkú knihu, zložitý jedinečný román. Bezstarostné detstvo, aj keď nemuselo byť bohaté a žičlivé, predsa len bolo krásne.  To vystriedalo detstvo vašich detí. Úzkosť a trápenia z detskej slzičky a v srdci ešte dodnes teplo a odovzdanosť detskej dlane, v očiach úsmev detských pier. V mysli sa roja spomienky – na všetko. Predovšetkým na chvíle pohody. Na to, že ten huncút má už svoje vlastné deti a vnúčatá, ktoré oplácajú aj za rodičov lásku svojim starým a prastarým rodičom. Minú sa roky. Uprostred starostí i radostí. V životnej aktivite človeka. Až jedného dňa je tu  staroba. Ani sa nenazdáme ako, jednoducho je tu.

 

Natrhám si kvety pod lesom na stráni,
  vám starí rodičia, kytku dám do dlaní.
  Hoc vlas vám šedivie a zrak sa zakalí,
  prijmite od detí najkrajšie pozdravy.
  Prijmite kytičku, čo slzou prevlhla
  aj mne sa tískajú slzy tiež do hrdla.
  Nech sa vám predĺži životná vaša púť,
  želáme zo srdca, vaša vnučka i vnuk.

 

Poslaním našej materskej školy je výchova a vzdelávanie detí v útlom veku a vštepovanie základných morálnych vlastností, ako je aj úcta k starým rodičom a spoluobčanom. Mnohí z vás sa dennodenne podieľate pri výchove svojich vnúčat a mnohokrát sa stávate aj ich dôverníkmi. Deti najlepšie vedia oceniť vašu lásku, pohladenie i vašu účasť pri spoločných hrách.

Preto prosím prijmite na znak vďaky a úcty VEĽKÉ ĎAKUJEM od Vašich vnúčat za všetko krásne a dobré, čo ste pre ne urobili a v budúcnosti ešte urobíte a hlavne za lásku, ktorú im stále dávate.

 

Vaše vnúčatá z MŠ Batizovce.

K prianiu všetkého dobrého sa pripájajú aj zamestnanci materskej školy.