Archive for Jún, 2012

Poďakovanie

 

Od septembra 2011 sa začala naša spolupráca so SCVČ Rosnička. Najprv sme vstupovali do tejto spolupráce s malou dušičkou, ako keď začínate niečo nové. No hneď na začiatku sme zistili, že naše obavy boli zbytočné, pretože sme sa stretli s veľkou dávkou empatie, zanietenosti, ochoty, snahou, v čo najväčšej miere pomôcť. Vystupovanie ľudí, s ktorými sme prišli do kontaktu, bolo vysoko profesionálne, ale zároveň veľmi priateľské.

Táto spolupráca nám veľmi pomohla aj finančne. Z peniažkov na krúžkovú činnosť sme si mohli  doplniť a zmodernizovať školské a učebné pomôcky, ktoré využívame aj na edukačnú činnosť. Tým, že sme na nich  ušetrili, peniažky sme si sporili  na vybavenie školského dvora. Takže to, aký teraz máme krásny dvor, je aj Vašou zásluhou.

Taktiež Vám patrí naša veľká vďaka za pomoc pri spolufinancovaní našich dvoch veľkých akcií : Fašiangový ľudový ples a Talenťáčik.

 

Patrí Vám VEĽKÉ  ĎAKUJEM od našich detí.

 

Prajeme Vám všetkým veľa tvorivých nápadov a elánu do ďalšej práce.

                                        ROSNIČKA

Na začiatku školského rok sa do programu Škola priateľská k deťom  zaregistrovalo  92 škôl (materských, základných, stredných, špeciálnych). Naplneniím kritérií sa titul podarilo získať 54 školám . K týmto patrí aj naša materská škola, na čo sme hrdí a zároveň nás to zaväzuje k ďalšej práci v novom školskom roku.

Z UNICEF-u sme dostali toto poďakovanie a tiež  banner  Škôl priateľských k deťom, ktorý máme uvedený  na našej úvodnej stránke.

Gratulujeme Vám k získaniu titulu Škola priateľská k deťom. Veríme, že sa nám podarilo spolu s Vami naštartovali niečo, v čom budete chcieť pokračovať, či už
s nami alebo bez nás.
Predpokladáme, že pre školu, ktorej sa podarilo tento titul získať už minimálne druhý krát, sa stávajú kritériá štandardom a získanie ocenenia je brané ako záväzok pokračovať v začatej ceste. Je na Vás ako s ohľadom na okolnosti na Vašej škole budete modelovať spôsob ako pokračovať.
Ďakujeme Vám všetkým za spoluprácu, čas, námahu a energiu ako aj osobné nadšenie a iniciatívu venovanú v prospech detí.
Saša Draková, Kamila Dragašičová a Melany Kurpielová – UNICEF Slovensko

Včera sa z našej materskej školy ozývali všakovaké netradičné zvuky. Konal sa totiž indiánsky večer, ktorý bol venovaný predškolákom, ktorí už o pár dní opustia brány našej materskej školy.

Vstupenkou na indiánsky večer bola dobrá nálada a indiánska čelenka, ktorú si deťúrence samé vyrobili. Každé dieťa si vymyslelo originálnu indiánsku prezývku a zábava sa mohla začať. Na deti čakali disciplíny, ktoré nás presvedčili o tom, že kmeň našich indiánov je odvážny, vynaliezavý a hlavne sa vie zabávať! Na školskom dvore sme vymaľovali vlastný totem našej materskej školy, hľadali sme poklad a opekali chutné špekáčky. Mňam!!! Na indiánov potom čakala už dobrodružná cesta triedami našej MŠ. V každej triede na nich čakala úloha, ktorú bolo potrebné splniť. A na záver nesmela chýbať poriadna tancovačka! Zabávali sa naozaj všetci – brat Zlatý vlas, Sivý zub, Geronimo, Krátka noha, Bystré oko,  či sestry – Hnedý vlas a Červené líce.

Veríme, že na tento kúzelný večer budeme ešte dlho všetci spomínať!!!

Ak chcete vidieť, ako to vyzeralo , nakuknite do našej galérie…

 

H A W K!!!

Aj keď nám počasie veľmi neprialo, strávili sme dnes príjemné dopoludnie plné zábavy a súťaží v našej materskej škole. Dnes majú predsa všetky deti sviatok a chceme to poriadne osláviť!!! Na deti čakali súťaže ako „Balónová štafeta“, „Skákanie s balónom“, „Cukríková nitka“ , „Hádzanie farebných loptičiek“, „Udrž rovnováhu!“…..Nesmela chýbať poriadna disko-treska a hra „Na sochy a grimasy“…Každé dieťa si odnieslo úsmev na tvári a sladkú odmenu, či pastelky. Do postieľok sme si líhali príjemne unavení a so sladkými palacinkami v bruškách :)