Archive for Marec, 2012

V tomto mesiaci najstaršiu triedu mravčekov 4x navštívila pani policajtka, ktorá vrámci projektu "Policajná zebra" informovala deti pútavým a hravým spôsobom o pravidlách cestnej premávky, dopravných značkách, či základných bezpečnostných pravidlách pri jazde na bicykli, korčuliach. Deti sa tak nachvíľku mohli vžiť do postavy dopravného strážnika, policajta, zahrali sa na semafor či autíčka. Dozvedeli sme sa opäť mnoho zaujímavostí, ktoré budeme môcť využívať a ktoré prehĺbili naše poznatky o dopravnej výchove.