Archive for Február, 2012

      Spoločnosť  dm-drogerie market v spolupráci s Colgate-Palmolive organizuje v termíne od 19. marca do 27. apríla 2012 projekt Veselé zúbky, ktorého zámerom je osveta v prevencii proti zubnému kazu v predškolských zariadeniach na celom území Slovenska.

       Hlavným cieľom tohto projektu je zaujímavou a hravou formou vzbudiť u detí záujem o čistenie zúbkov a pomôcť im pri vytváraní správnych návykov v starostlivosti o ústnu dutinu.

       Radi sa pripájame k tejto skvelej akcii a preto sme sa rozhodli dňa 20. marca 2012 zorganizovať v našej materskej škole Deň veselých zúbkov. Počas tohto dňa si prečítame knižku o Veselých zúbkoch, porozprávame sa o správnom spôsobe čistenia zubov a urobíme si názornú ukážku. Pozrieme si rozprávku „Doktor Králiček a legenda o Kráľovstve zúbkov“ a na záver deti nakreslia obrázok doktora Králička.

       V prípade úspešného zrealizovania Dňa Veselých zúbkov máme možnosť získať za odmenu pre každé dieťa Balíček veselých zúbkov. Veríme, že aj realizáciou tohto projektu prispejeme k zlepšeniu stavu chrupu našich detí.

Medzi ľudové zvyky patrí aj pochovanie basy na konci fašiangov. Pochovanie basy symbolizuje koniec veselého fašiangového obdobia a nástup 40-dňového pôstu. Tento zvyk sme si včera pripomenuli aj s našim deťmi. Vyrobili sme si basu , s ktorou sme si poslednýkrát zatancovali  a potom sme ju pochovali. Aby sa jej 40 dní sladko spalo, zaspievali sme jej aj uspávanku a už teraz sa tešíme, ako sa na Veľkú noc prebudí a bude nás sprevádzať počas tancovania, spievania a hodovania. :-)

Milí rodičia,

 

po skopírovaní nasledujúceho linku si môžte pozrieť reportáž popradskej televízie….

 

Príjemnú zábavu :)

 

http://web.tvpoprad.sk/index.php?option=com_videoarchive&task=view_detail&Itemid=0&id=2768&month=2&year=2012

našej obci máme veľké boatstvo, ktoré nám zachovali naši predkovia. Sú to ľudové zvyky, tradície, tance, piesne, básne, riekanky, prekrásne kroje,… To všetko sme dali dokopy v  1.ľudovom fašiangovom plese, ktorý sa v našej MŠ uskutočnil dňa 16.februára 2012.

Celá škôlka bola "oblečená" do ľudového šatu. Prišli aj hostia: pán starosta, pani riaditeľka SCVČ – Rosnička a redaktori z TV Markíza, TV Poprad a TASR.  Deťom do tanca hrala a spievala folklórna skupina , ktorá bola zložená z rodičov a priateľov MŠ. Nechýbalo ani chutné pohostenie. Mamičky napiekli veľa koláčikov, ktoré sú typické pre Fašiangy a tety kuchárky napražili šišky.  Prevládala výborná atmosféra, deti boli šťastné, spontánne a získali zase nové poznatky zo života ich predkov. Určite si ich uchovajú vo svojich srdiečkach.

Naše veľké ďakujem  patrí rodičom , starým rodičom  a priateľom materskej školy za to, že :

-  všetkým deťom zabezpečili kroje,   

- napiekli chutné koláčiky a pripravili tak deťom výbornnú fašiangovú hostinku,

- za  hudobný a spevácky doprovod , čím vytvorili atmosféru pravej fašiangovej zábavy,

- za vypožičanie krojov učiteľkám,

- SCVČ – Rosnička za prispenie fin. prostriedkov na výzdobu.

A tiež ďakujeme všetkým, ktorí nás podporujú, povzbudzujú a pomáhajú nám pri realizovaní  úloh z regionálnej výchovy. Bez pomoci rodičov a starých rodičov by to nešlo. Len spoločným úsilím sa nám podarí zachovať  krásne zvyky a tradície našej obce  pre budúce generácie. Veď je to bohatstvo, ktoré sa nedá ničim nahradiť a tiež kúpiť za žiadne peniaze.

Síce je Valentína až v utorok, ale v našej triede sa už dnes konala poriadna "Srdiečkománia" …Tento deň bol venovaný valentínskym tvorivým dielňam a tak sme strávili opäť jedno milé predpoludnie v spoločnosti našich mamičiek, ockov a babičiek. Tí si so sebou priniesli dobrú náladu a množstvo kreatívnych nápadov, ktoré spolu s detičkami premenili na nádherné práce. Deti svojim najbližším zaspievali a zarecitovali zasrdiečkované  piesne a básne a nakoniec sme si aj zasúťažili. Všetkým rodičom ďakujeme za účasť a vám ostatným prajeme veľa veľa lásky nielen na deň sv. Valentína, ale po celý rok!!!! :-*