Archive for Február, 2011

Feb
24

Karneval

Karneval už tradične býva jednou z najobľúbenejších akcií detí. Veď práve v tento deň sa aj my nachvíľku môžme zmeniť na svoju obľúbenú rozprávkovú bytosť a prežiť neobyčajné chvíle so svojimi kamarátmi plné smiechu, tanca a radosti. Tohtoročný karneval nebol iný. Deti mali pripravené krásne masky, poniektoré boli  veľmi originálne a tak sme v triede mohli stretnúť kukučkové hodiny, mesiac a slnko, kuchára či kovbojov. Deti si zasúťažili, zaspievali, zatancovali, pohostili sa chutnými dobrotkami a na záver vyhrali pekné ceny v tombole. Každé dieťa si odnieslo maličkú drobnosť pre radosť. Na veľa krásnych záťitkov budeme určite ešte dlho spomínať. wink

Dotazy rodičov

Cieľom predprimárneho vzdelávania nie je naučiť deti písať,čítať a poznať číslice,  ako je to často ponímané rodičmi alebo niektorými učiteľmi v primárnom vzdelávaní – v ZŠ.

Odpovedáme na dotazy niektorých rodičov po zápise:

V ZŠ bolo požadované od deti, aby poznali číslice.

S číslicami sa deti oboznamujú formou hry a nie vizuálne, aby vedeli pomenovať a určiť číslicu. Napr. počítajú..jeden, dva, tri, štyri,…., spočítajú kocky, ale nemajú poznať číslice. Učiteľka nepovie dieťaťu, ako bolo požadované na zápise, aby ukázalo číslicu 3.    Príklad: " Spočítaj, koľko kociek je na stole?" Dieľa počíta: Jeden, dva, tri, štyri a povie, že sú tam štyri kocky. Ono ich má vedieť spočítať, ale následne k nim nevyberá spomedzi číslic číslicu 4 a nepriraďuje ju ku kockám. V MŠ majú deti priradiť číslo (nie číslicu) k danému počtu predmetov  / viď výkonové štandardy predprimárneho vzdelávania ISCED 0/

Zo strany učiteliek ZŠ bola pripomienka, že deti neovládajú viazanie šnúrok.

S technikou viazania sa deti oboznamujú v MŠ, ale je potrebné stále fixovanie, aby si túto techniku osvojili. Niekedy  boli topánky na šnúrky, takže technika viazania šnúrok sa denne precvičovala. Tým, že deti majú väčšinou topánky na lepenie, toto denné precvičovanie nieje. Techniku viazania šnúrok si môžu deti formou hry precvičovať aj doma s rodičmi..

Taktiež je potrebné si uvedomiť jednu zásadnú vec: deti pri zápise sú  vystrašené, sú v novom prostredí, pýtajú sa ich učiteľky, ktoré nepoznajú a majú trému Veľakrát sa stane, že pod vplyvom týchto okolností nepovedia nič, alebo len málo.

Podľa toho, ako sa dieťa správa na zápise, ako reaguje na otázky, sa nedá posúdiť jeho pripravenosť pre vstup do ZŠ.

 

Štátny vzdelávací program ISCED 0 je základným dokumentom predprimárneho vzdelávania. Obsahuje výkonové štandardy, ktoré má dieťa ovládať pri nástupe do primárneho vzdelávania.

Tento dokument záväzný pre MŠ, by mali poznať aj učitelia ZŠ, aby pri zápise vedeli, čo môžu od deti požadovať. Poznať by mali aj Profil absolventa predprimárneho vzdelávania, kde sú kompetencie absolventa presne špecifikované.

Od zápisu detí do ZŠ až do ukončenia predprimárneho vzdelávania je ešte pol roka. Je to dlhý čas, počas ktorého deti získavajú nové poznatky, alebo poznatky, ktoré už majú, si upevnia.

Priestor, na osvojenie rôznych zručností detí, majú aj rodičia. Doma pri spoločných hrách môžu s deťmi upevňovať techniku strihania, viazania šnúrok, upozorňovať deti na správne sedenie pri kreslení, správne držanie ceruzy pri kreslení, rozprávať sa s nimi o prečítanom / cibrenie jazýčka a rozvíjanie slovnej zásoby/,….

Spoločne nám musí záležať, aby deti išli do školy pripravené, ale hlavne, aby sa na ňu tešili.

"Valentínske srdiečko" – tak sa nazývali tvorivé dielne , ktoré sa konali dňa 14. 2. 2011 v triede lienok. Rodičia sa tak zišli v príjemnej valentínskej nálade a spolu so svojimi detičkami si vytvorili darčeky – srdiečka zdobené vlastnou technikou. Nápady sa len tak sypali a srdiečka sa skutočne vydarili. Týchto tvorivých dielní sa zúčastnilo 7 rodičov a ostatné deti, ktorých mamky a ockovia nemohli prísť spoločne s pani učiteľkou vytvorili jedno veľké srdiečko plné lásky, ktoré im bude zdobiť triedu a pripomínať, že sa v nej máme všeetci veľmi radi a to nie len na Valentína, ale aj po celý rok!

Vrámci týždňa, ktorý sa niesol v téme "Čo skrýva opona?" si každá trieda nacvičila krátke divadelné vystúpenie a prežila týždeň so svojou obľúbenou rozprávkovou postavou. V triede slimáčikov sa deti  zabávali s neposlušnými kozliatkami, trieda lienok prežila trochu zaspatý  týždeň so šípkovou Ruženkou a hrdinkou  najstarších mravčekov sa stala červená čiapočka. V piatok sme si spravili malé diavadelné dopoludnie a každá trieda predviedla svoje nacvičené divadielko. Z našich malých detí sa tak  nachvíľočku stali veľkí herci a bolo veru čomu tlieskať! Prežili sme pekné chvíle a na záver tejto parády  sa v našej škôlke uskutočnil kráľovský bál, na ktorom si všetci dosýtosti zatancovali! Ak chcete vidieť ako, nazrite do našej divadelnej fotogalérie…

Náš školský vzdelávací program nesie názov "Rok na dedine". Počas celého školského roka deťom približujeme zvyky a tradície našich predkov, pretože si ich vážime a záleží nám na tom, aby ich poznali aj naše deti. blush

V týždni venovanému téme "Ako žili naši starí rodičia" deti priamo , aj sprostredkovane pozorovali, kde starí rodičia bývali, ako sa obliekali, spoznávali ľudové remeslá. Predmety a hračky, ktoré používali si deti prezreli a vyskúšali priamo v našom "škôlkarskom minimúzeu" . enlightened

Ďakujeme rodinám, ktoré oprášili vzácnosti našich babičiek a deduškov a deti sa tak presunuli do minulých rokov našej obce:

Rodina Pastrnákova – domino, džbán

Rodina Jurčišinova – žehlička, mažiar

Rodina Sobotovičova – kolíska, hračky, bábiky v krojoch

Rodina Mlynská – knihy

Rodina Šalátova – drevená forma na chlieb, drevené kladivo