Archive for December, 2010

Ide sa do školy! Ale zatiaľ len na návštevu smiley..Museli sme si ísť predsa obhliadnuť, čo nás čaká od septembra ….A pozrieť sa, či to naši kamaráti, ktorí sú teraz prváci, zvládajú a ako sa tam majú..Najprv sme sa spoločne pohrali na školskom dvore, ale keďže bola veľká zima, išli sme sa zohriať dovnútra a obzreli sme si triedu našich kamarátov prvákov …Bolo tam veľmi pekne a naozaj sa nemáme čoho báť. Kamarátom sme popriali pekné Vianoce, odovzdali im naše vlastnoručne vyrobené perníčky a pozdravy a spravili si spoločnú fotku pri vianočnom stromčeku…Potešíme sa ich návšteve v našej škôlke, aspoň si ju trošku pripomenú wink

Veríme, že sa čoskoro stretneme zase.

Pred Vianocami sme stihli potešiť aj klientov DSS v Batizovciach, ktorým sme v októbri sľúbili, že ich navštívime znova. Darovali sme im tak úprimný detský úsmev, za ktorý boli klienti nesmierne vďační a my sme veľmi radi, že sa nám podarilo dať aspoň malinkú náplasť na ich ubolené srdiečkaheart…Keďže sa blížia najkrajšie sviatky v roku a niektorí ich strávia bez toho, aby boli v kruhu svojich blízkych, veríme, že aspoň náš program ich potešil a budú si naň spomínať. Detičky dostali za svoju snahu aj sladkosti, ktoré ich veľmi potešili, ale aj my radi dávame darčeky. Pre klientov DSS sme vyrobili vianočný stromček, ktorý sme im darovali, aby im skrášľovali priestory ústavu a aby si pri pohľade naň spomenuli na detičky a ich veselé pesničky smiley

Blížia sa Vianoce a to je čas lásky,heart pokoja a šťastia….Na Vianoce sa dávajú darčeky, ale detičky ešte nezarábajú peniaze a nemôžu kúpiť svojim milovaným žiadne materiálne dary. Môžu dať svojim rodičom a blízkym však ten najkrajší a najcennejší darček v podobe úsmevu, cheekypohladenia, peknej básničky či pesničky.Každá trieda nacvičila krátky program a s láskou ho predviedla na vianočnej besiedke.Úvod našej besiedky patril folklórnemu súboru Jánošíček, v ktorom vystupovali aj naše šikovné a talentované deti. Ďakujeme pani Vlaste Horňákovej za tento krásny zážitok! Vytvorili sme si tak predvianočnú atmosféru a veríme, že ste sa medzi nami cítili dobre!

"Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku"…..a modlitbička pomohla..Mikuláš ani tento rok nezabudol na deti v našej škôlke, a priniesol im plný kôš sladkostí. Do našej škôlky sa chceli dostať aj čerti,devil ale my sme ich nepustili..veď v našej škôlke sú len samé dobré deti, a tie ktoré trošku nepočúvajú sa už určite chystajú polepšiť…angle To sľúbili aj Mikulášovi, ktorý sa ich povypytoval na to, ako sa správajú a či si darček zaslúžia…Poniektorí sa aj troška zahanbili a priznali, že občas mamky a pani učiteľky pozlostia, ale napokon bez sladkej odmeny neodišiel nik…To bolo ale radosti!

wink