Aktuality

OZNAM

Vážení rodičia, minulý týždeň sme Vás informovali o Harmonograme návratu do škôl a tiež o tom, že v nadväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie, bude sa riešiť to, či prevádzka v MŠ začne, alebo bude naďalej prerušená.
Situácia ohľadne COVID 19 je na Slovensku veľmi vážna/ podľa semaforu sa celé Slovensko nachádza v čiernej zóne/. Situácia sa ešte sťažila rýchlym šírením anglickým zmutovaným vírusom COVID-u 19. Platnosť a účinnosť COVID AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR sa očakáva od 25. 1. 2021 (po zrušení aktuálneho zákazu vychádzania, ktorý platí do 24. 1. 2021). Avšak budúci víkend /23.-24.01. 2021 /, podľa vyjadrenia premiéra, nás čaká celoplošné testovanie a od toho sa budú odvíjať nové usmernenia.
Ministerstvo školstva dňa 14.01. 2021 uverejnilo, že deti a žiaci sa od pondelka 18. 01. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie.
Návšteva materských škôl bude umožnená deťom rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, alebo pre deti, ktorých zákonní zástupcovia nemôžu z povahy zamestnania pracovať formou homeoffice. „Napriek našej snahe vrátiť žiakov čím skôr do lavíc, to nebude na budúci týždeň možné. Situácia ohľadom Covid-19 je na celom Slovensku veľmi vážna. S odborníkmi sme preto tento plán prehodnotili a zhodli sme sa na tom, že najbezpečnejšie pre všetkých bude ešte chvíľu vydržať,“ uviedol šéf rezortu školstva Branislav Gröhling. Reagoval tak na základe diskusií s epidemiologickým tímom a ministrom zdravotníctva.
Takže naďalej platí rozhodnutie ministra školstva z 08.01.2021.
Zisťujeme záujem u rodičov, ktorí spĺňajú podmienky, ktoré určil v rozhodnutí minister školstva a to, či aj za podmienok nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie, majú záujem o umiestnenie svojho dieťaťa do MŠ na budúci týždeň : napr. otec je policajt, matka lekárka, alebo otec je zdravotník a matka pracuje v obchode, nemôže vykonávať svoju prácu HO, obidvaja rodičia nemôžu vykonávať svoju prácu HO,…… Obidvaja z rodičov musia spĺňať jednu z podmienok.
Doba je veľmi hektická, náročná, všetci sme v strese, takže si myslím, že nie je namieste hľadať vinníkov, tam kde nie sú. Musíme teraz všetci držať spolu, dávať pozor na deti, aby boli zdravé, pretože to je priorita a verte, že vášne nikomu nepomôžu.
V poslednom ozname ste mali uvedené kontaktné emaily, kde ste mohli posielať otázky, ale nevyužili ste to.
Pridávam tel. č., na jedno z nich môžu rodičia v prípade záujmu, ak spĺňajú uvedené kritéria, prihlásiť svoje dieťa do MŠ od 18.01. 2021.
Ved.ŠJ : 0908 970 328
Ek.MŠ: 0905 796 952
Rodičia prihlásením svojho dieťaťa do MŠ od 18.01. 2021 zároveň čestne prehlasujú, že spĺňajú podmienky uvedené v rozhodnutí ministra školstva pre prijatie dieťaťa do MŠ v tomto období / sú uvedené aj v tomto ozname/.

Máj
07

Jún
18

OZNAM

Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom, ktorí si podali žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, že rozhodnutie o prijatí , resp. neprijatí dieťaťa, si môžu vyzdvihnúť v MŠ a to v dňoch 27. a 28.06. 2018, v čase od 9,00 hod. do 11,30 hod.

Prosíme rodičov, aby svoje deti zo stravy na mesiac jún odhlásili najneskôr do 26.06.2018.

Posledné 3 školské dni, (27.-29.06.) sa už odhlásiť zo stravy nedá.

V prípade choroby si môžete prísť pre jedlo do obedára.

Ďakujem
Andrea Janačková
vedúca školskej jedálne