Aktuality

Jún
18

OZNAM

Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom, ktorí si podali žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, že rozhodnutie o prijatí , resp. neprijatí dieťaťa, si môžu vyzdvihnúť v MŠ a to v dňoch 27. a 28.06. 2018, v čase od 9,00 hod. do 11,30 hod.

Prosíme rodičov, aby svoje deti zo stravy na mesiac jún odhlásili najneskôr do 26.06.2018.

Posledné 3 školské dni, (27.-29.06.) sa už odhlásiť zo stravy nedá.

V prípade choroby si môžete prísť pre jedlo do obedára.

Ďakujem
Andrea Janačková
vedúca školskej jedálne

Apr
02

Oznam

Riaditeľka MŠ v Batizovciach oznamuje rodičom, že zápis detí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2018/2019 sa uskutoční v dňoch od 02.- 31.05. 2018 v čase od 07.00 hod. do 15.00 hod. Žiadosť pre dieťa si rodičia vyzdvihnú v MŠ Batizovce.
Rodičia, ktorí už podali žiadosť v minulých šk. rokoch, nepodávajú novú, len svoje dieťa prihlásia u tr. učiteliek.
Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti od troch rokov. Pri prijímaní do MŠ sa uprednostňujú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, detí s odloženým začiatkom školskej dochádzky a s dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky.
V prípade voľnej kapacity môžu byť prijaté aj deti od dvoch rokov, ktoré majú osvojené základné hygienické a sociálne návyky.
Žiadame rodičov, aby termín zápisu dodržali, nakoľko podľa počtu prihlásených detí sa plánuje počet tried v školskom roku 2018/2019.

Dnes sme k nám do MŠ pozvali našich starkých, aby sme spoločne strávili krásne jesenné dopoludnie. Starkých sme potešili krátkym programom, milým darčekom, či spoločnou hostinkou. Keďže nádherné babie leto nás vylákalo vonku, vybrali sme sa na lúku púšťať šarkanov a zhotovili sme si jesenných škriatkov z lístia.

Ďakujeme starí rodičia, bolo nám s vami príjemne!

Okt
20

OZNAM

Vážení rodičia,
z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny,
bude dňa 26.10. 2017, t.j. vo štvrtok
prerušená prevádzka v MŠ.